Khóa học Lập trình PHP & My SQL

Khóa học lập trình PHP & MySQL phù hợp với các bạn sinh viên CNTT và các bạn đam mê lập trình Web mong muốn nhanh chóng có được kỹ năng xây dựng ứng dụng Web và tìm kiếm việc làm tại các công ty phần mềm.

 

Khóa học cũng trang bị cho học viên những kiến thức mới nhất hiện nay như Lập trình hướng đối tượng (OOP) trên PHP. Điều này sẽ giúp bạn có lợi thế khi tìm việc và phát triển nghề nghiệp sau này.

 Khả năng của học viên sau khóa học
 Sử dụng thành thạo HTML, CSS và Java Scripts, Bootstrap để thiết kế trang Web
 Sử dụng PHP và MySQL để xây dựng ứng dụng Web động
 Xây dựng được ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh
 Có kinh nghiệm thực hiện dự án phần mềm
 Tự tin làm việc tại các công ty phần mềm

 Quyền lợi của học viên
 Đạt được kiến thức, kỹ năng của một lập trình viên PHP chuyên nghiệp
 Được hỗ trợ việc làm cho đến khi tìm được việc
 Được tư vấn phát triển nghề nghiệp lâu dài

 Kiến thức cơ bản về Web, HTML, CSS
 Giới thiệu về Web và mô hình ứng dụng Web
 Giới thiệu về HTML và CSS
 Làm việc với các điều khiển của HTML
 Sử dụng HTML và CSS để thiết kế trang Web
 Thiết kế trang Web cho thiết bị di động (Responsive Web Design)
 Sử dụng JavaScript và HTML5 để mở rộng chức năng của trang Web
 Làm quen với JavaScript
 Sử dụng thư viện jQuery
 Sử dụng JavaScript Plugin để mở rộng chức năng trang web
 Sử dụng Bootstrap framework để thiết kế nhanh website
 Sử dụng các điều khiển nâng cao của HTML5
 Kiểm thử và triển khai một Website lên internet
 Tối ưu hóa trang web với Search Engine(SEO)
 Giám sát và bảo trì Website

 Kiến thức cơ bản về PHP
 Làm quen với phát triển ứng dụng web
 Làm việc với ngôn ngữ lập trình PHP
 Làm việc với Form Data
 Làm việc với các câu lệnh điều khiển
 Làm việc với các kiểu dữ liệu
 Làm việc với mảng (Array)
 Làm việc với Sessions và Cookies
 Làm việc với Functions
 Lập trình hướng đối tượng với PHP

 Xây dựng ứng dụng web với PHP & MySQL  
 Giới thiệu về MySQL
 Sử dụng ngôn ngữ SQL để khai thác CSDL MySQL
 Thiết kế Cơ sở dữ liệu
 Tạo và quản lý Cơ sở dữ liệu trên MySQL
 Sử dụng PHP để khai thác dữ liệu từ CSDL MySQL
 Làm việc với MVC Pattern
 Xây dựng ứng dụng Web tương tác với CSDL
 Bảo mật ứng dụng Web
 Các kỹ năng nâng cao của ứng dụng Web
 Xây dựng ứng dụng Web thương mại điện tử hoàn chỉnh