ĐẶT LỊCH HỖ TRỢ IT

Quy định chung:
* Dịch vụ hỗ trợ Online
- Hỗ trợ trên toàn quốc qua phần mềm kết nối máy tính Teamviewer/Ultraview...
- Thanh toán 100% tiền trước khi thực hiện công việc được thoả thuận.
- Hỗ trợ 24/24.
* Dịch vụ hỗ trợ Offline
- Hỗ trợ trực tiếp tại nơi làm việc của quý khách hàng tại khu vực Tp Quảng Ngãi.
- Thanh toán tiền sau khi hoàn thành công việc được thoả thuận.
- Hỗ trợ 24/16.
* Phía Nhatpl.net:
- Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm được thoả thuận với khách hàng
- Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ.
- Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.
- Báo ngay cho bên thuê dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
- Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
- Bồi thường thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, nếu làm mất mát thông tin, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.
* Phía khách hàng
- Yêu cầu nhatpl.net thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác.
- Cung cấp cho nhatpl.net thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi thì trả tiền dịch vụ cho nhatpl.net theo thoả thuận.