Thiết kế Website TTĐDNCC Quảng Ngãi (PHP)

Website viết cho Trung tâm điều dưỡng, người có công Quảng Ngãi, chức năng năng chính là hiển thị tin đăng, xem chi tiết tin đăng và bố trị thông tin liên hệ kịp thời cho trung tâm, lưu trữ hình ảnh, video hoạt động…

Source viết: PHP thuần, chuẩn mô hình riêng của Công ty, được tôi thiết kế mô hình MVC, linh động, dễ bảo trì và thêm chức năng mới.

Truy cập xem chi tiết